RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest easIT Sp. z o. o.  z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Jana z Kolna 35. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem poczty email przez adres ochrona_danych@easit.pl. Odbiorcami danych w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych mogą być podmioty będące ubezpieczycielem w związku z zawarciem odpowiedniej umowy oraz podmioty świadczące obsługę techniczną i technologiczną lub inne, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług w ramach umowy lub wyrażonych zgód. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu świadczenia usługi przez okres trwania praw i obowiązków stron w związku z prawną możliwością dochodzenia roszczeń stron lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.  Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Podmiot danych może wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.